پاورپوینت فوق العاده COBIT - سی اسلاید

پاورپوینت فوق العاده COBIT - سی اسلاید

پاورپوینت فوق العاده COBIT - سی اسلاید

پاورپوینت فوق العاده COBIT

پاورپوینت فوق العاده COBIT

پاورپوینت فوق العاده COBIT

پاورپوینت فوق العاده COBIT

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

حوزه تهیه و اجرا (AI: Acquire and Implement)

فرايندها:

AI1  تعيين راهكارهاي اتوماسيون

AI2  تهيه و نگهداري نرم‌افزارهاي كاربردي

AI3  تهيه و نگهداري زيرساخت فناوري

AI4  عملياتي كردن راهكارها

AI5  تهيه منابع فاوا

AI6  مديريت تغييرات

AI7  اجرا و معتبرسازي راهكارها و تغييرات

پاورپوینت فوق العاده COBIT

پاورپوینت فوق العاده COBIT

پاورپوینت فوق العاده COBIT

حوزه تحویل و پشتيباني (DS: Deliver and Support)

اهداف:

ارايه واقعي سرويس‌هاي مورد نياز

مديريت امنيت، استمرار، داده و تجهيزات عملياتي

پشتيباني از سرويس‌ها براي كاربران

قلمرو:

آيا سرويس‌هاي فاوا بر اساس اولويت‌هاي كسب و كار ارايه مي‌شوند؟

آيا هزينه‌هاي فاوا بهينه است؟

آيا نيروي كار به طور مؤثر و امن از سيستم‌هاي فاوا سود مي‌برد؟

آيا محرمانگي، يكپارچگي و دسترس‌پذيري كافي، تعبيه شده است؟

حوزه تحویل و پشتيباني (DS: Deliver and Support)

فرايندها:

DS1  تعريف و مديريت سطوح سرويس

DS2  مديريت خدمات شخص ثالث

DS3  مديريت كارآيي و ظرفيت منابع

DS4  استمرار سرويس‌ها

DS5  مديريت امنيت

DS6  شناسايي و تخصيص هزينه ‌هاي سرويس‌ها

DS7  آموزش كاربران

DS8  مديريت ميز سرويس‌ها و رويدادها

DS9  مديريت پيكربندي

DS10  مديريت مشكلات

DS11  مديريت داده

DS12  مديريت محيط فيزيكي

DS13  مديريت عمليات‌

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت فوق العاده COBIT است

برای دانلود کل پاورپوینت فوق العاده COBIT از لینک زیر استفاده کنید: